Πολιτισμός και κουλτούρα

Τέχνες όπως η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η αγγειοπλαστική, η υφαντική, η μουσική, η κοσμηματική,  η ζωγραφική, έχουν μακραίωνη παράδοση στον ελληνικό χώρο, από τους προϊστορικούς χρόνους.

Πολιτισμοί με εντυπωσιακά επιτεύγματα αναπτύχθηκαν κατά την εποχή του Χαλκού
στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα.
Οι πολιτισμοί που άκμασαν κατά τη 2η χιλιετία στις δύο τελευταίες περιοχές, γνωστοί ως μινωικός και μυκηναϊκός αντίστοιχα, θεωρούνται οι πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί του ελληνικού χώρου. Εντυπωσιακά και αντιπροσωπευτικά των πολιτισμών αυτών είναι τα μνημεία της αρχιτεκτονικής αλλά και τα έργα αγγειοπλαστικής, λιθοτεχνίας, μεταλλουργίας, κοσμηματικής και ζωγραφικής (τοιχογραφίες).

Κατά τους ιστορικούς χρόνους, οι πολιτισμοί της γεωμετρικής και αρχαϊκής εποχής θεωρούνται ως πρόδρομοι του πολιτισμού της κλασικής περιόδου . Τα κλασικά έργα τέχνης, με τις ιδανικές αναλογίες και το ιδεώδες κάλλος, εξέφρασαν τα φιλοσοφικά ιδεώδη της εποχής τους και υπήρξαν το πρότυπο της ευρωπαϊκής αναγέννησης του 15ου αι. μ.Χ.

Ο ελληνικός πολιτισμός κατά τους ακόλουθους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μεγάλων βασιλείων και μιας αυτοκρατορίας, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο μιας αυτοκρατορίας αναπτύσσεται ο ελληνικός πολιτισμός και κατά τους βυζαντινούς χρόνους, πρώιμους, μέσους και ύστερους, ενώ ο πολιτισμός των νεώτερων χρόνων σημαδεύεται από την οθωμανική κυριαρχία και τα πρώτα βήματα του νέου ελληνικού κράτους, μετά την Επανάσταση του 1821.

Μια επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα προσφέρει μια ζωντανή εικόνα των επιτευγμάτων της τέχνης στον ελληνικό χώρο.

Το σύνολο των υλικών και πνευματικών αγαθών που κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές, διατηρείται από γενιά σε γενιά μέσα από τις καθημερινές συνήθειες, τις γιορτές αλλά και τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα μουσεία λαϊκής και παραδοσιακής τέχνης.

X

Send this to a friend